Jurusan Nautika

Lulusan Program studi / jurusan nautika pelayaran niaga :

  • Memiliki kompetensi sebagai ahli Nautika TK III (ANT-III) dari kementrian perhubungan c.q Dirjen Perhubungan laut yang berlaku diseluruh dunia.
  • Mendapatkan Ijazah D-III

Pasaran Kerja :

  • Perwira diatas kapal milik perusahaan Pelayaran Asing dan Domestik
  • Industri Pelayaran
  • On Shore / Off Shore (Pengeboran Minyak)
  • Instansi Pemerintah
  • TNI / POLRI
  • Biro Klasifikasi Asing dan Domestik

Nautika

NautikaMemiliki kompetensi sebagai ahli Nautika pelayaran Niaga TK III (ANT-III) dari kementrian perhubungan c.q Dirjen Perhubungan laut yang berlaku diseluruh dunia.

Read more...

Teknika

TeknikaMemiliki kompetensi sebagai ahli Teknika pelayaran Niaga TK III (ATT III) dari Kementrian perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan laut yang berlaku diseluruh dunia.

Read more...

KPN

KPNMemiliki Kompetensi untuk bekerja sebagai ahli tata laksana/administrasi bidang “Port Shipping Management” berbagai perusahaan kepelabuhan.

Read more...

Go to top